Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Terminy składania wniosków o Świadczenia Rodzinne oraz Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres 2019/2020

01-07-2019

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne i specjalny zasiłek opiekuńczy)  na okres zasiłkowy 2019/2020 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2019 r. OKRES ZASIŁKOWY będzie trwał od 01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.

 

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 złoży wniosek w okresie od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r. przyznanie i wypłata świadczeń za listopad 2019 r. następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

 

W przypadku złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020 w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa i wypłata świadczeń przysługujących za listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Gdy wniosek o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020 przyjmowane będą od dnia od 1 sierpnia 2019 r. OKRES ŚWIADCZENIOWY będzie trwał od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r.

 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

 

NOWOŚĆ! Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł (kryterium dochodowe w tej wysokości ma zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 01.10.2019 r.).

 

W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020, od dnia 01.08.2019r. do dnia 31.08.2019r., - przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2019 r.

 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020, od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.

 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020, od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2019-07-01
Data publikacji: 2019-07-01
Data modyfikacji: 2019-07-01