Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

28-06-2019

Podczas spotkania omówiono szereg zagadnień związanych z bezpieczeństwem mieszkańców i zagrożeniami jakie występują lub mogą wystąpić na terenie Gminy. Obecni byli urzędnicy, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, m.in. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej oraz Miejsko-Gminny Komendant ZOSP RP w Baranowie Sandomierskim.

 

Na początku podsumowano „Akcję Powódź”, która trwała od 22 do 28 maja. W związku z ogłoszonym stanem alarmowym, uruchomiony został GZZK, który monitorował stan infrastruktury przeciwpowodziowej oraz pełniono całodobowy dyżur. Działania strażaków polegały na monitorowaniu i podnoszeniu korony wałów, zabezpieczeniu śluz oraz przesiąków. Łącznie zostało użytych około 200 ton piasku, 5 tys. worków i przeszło 1200 m2 folii.

 

Następnie podkreślono, że z uwagi na liczne sygnały i prośby płynące od mieszkańców Gminy, którzy skarżyli się na uciążliwości wynikające z ciągle rosnącej populacji komarów – wystosowano pismo do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Tarnobrzeskiego, z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia ich populacji. Jednocześnie zaznaczono, że nie ma możliwości zakupienia środków na ten zabieg z budżetu Gminy i przekazania go mieszkańcom. Akcja musi zostać przeprowadzona przez specjalistyczną firmę oraz odpowiednimi środkami dopuszczonymi do tych celów.

 

Kolejnym punktem spotkania było podsumowanie przebiegu powiatowych ćwiczeń obronnych „Czerwiec 2019”, które odbyły się w dniach 11-13 czerwca. Należy podkreślić, że ćwiczenia przebiegły zgodnie z przyjętym scenariuszem, którego wszystkie punkty udało się zrealizować z wynikiem pozytywnym.

 

Omówiono również temat wysokich temperatur, suszy i zagrożeń z nią związanych, a także procedur postępowania w przypadku niedoboru wody na terenie naszej Gminy. W tym miejscu, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców, korzystających z gminnej sieci wodociągowej o ograniczenie zużycia wody do celów innych niż socjalno – bytowe, w trakcie utrzymujących się przez dłuższy okres czasu wysokich temperatur powietrza.

 

W związku z trwającym okresem wakacyjnym poruszono też kwestię zakresu udzielanej pomocy przez MGOPS swoim podopiecznym. Czas wakacyjny to okres wzmożonej kontroli rodzin podopiecznych MGOPS. Ponadto na terenie Gminy jest coraz więcej osób wobec których jest wszczęta procedura niebieskiej karty, w związku z czym jest potrzebny nadzór nad tymi rodzinami w których te problemy występują.

 

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie zabezpieczenia Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. Kolarze będą przejeżdżać przez Baranów Sandomierski oraz jego okolice w dniu 6 lipca. Ustalono, że trasę wyścigu zabezpieczy 30 członków OSP z terenu naszej Gminy.

 

Pragniemy również poinformować, że w związku z okresem letnim i występującymi w tym czasie wysokimi temperaturami powietrza oraz możliwymi burzami, na stronie internetowej urzędu - zamieszczono ulotki RCB, które instruują jak radzić sobie w trakcie upałów oraz postępowania podczas burzy. LINK

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2019-06-28
Data publikacji: 2019-06-28
Data modyfikacji: 2019-06-28