Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Odznaczenia dla zasłużonych krwiodawców.

02-09-2019

28 sierpnia w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ul.Wierzbowej miała miejsce uroczysta gala, podczas której zasłużeni krwiodawcy z terenu podkarpacia otrzymali wyjątkowe odznaczenia. Kilkudziesięciu krwiodawców odebrało w tym dniu nadane przez ministra zdrowia odznaki ,, Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu". Odznaczenia te są przyznawane krwiodawcom, którzy oddali honorowo conajmniej 20 litrów krwi lub odpowiednią ilość jej składników ( płytki krwi i osocze).Wgronie wyróżnionych znalazło się 13 krwiodawców z klubu Honorowych Dawców Krwi ,, Strażak", który od 1997 roku działa przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skopaniu.

            Te honorowe odznaczenia z rąk  dyrektor RCKiK – pani dr n.o zdr. Ewy Zawilińskiej odebrali : Stanisław Szpyt, Marek Szewczykowski, Lesław Janczura, Józef Lis, Mieczysław Mazur, Grzegorz Ślęzak, Krzysztof Lis, Zbigniew Faryniarz, Artur Ślęzak, Michał Ślęzak, Paweł Brożyna. W imieniu nieobecnych na uroczystości – Henryka Furdyny i Krzysztofa Ślęzaka odznaczenia odebrał prezes klubu HDK ,,Strażak" – Artur Ślęzak. Krwiodawcy oprócz odznaczeń otrzymali także drobne upominki oraz usłyszeli wiele ciepłych słów, które pod ich adrsesem skierowała Pani Dyrektor RCKiK. Mieli także możliwość obejrzenia całego cyklu związanego z pobieraniem krwi; od rejestracji dawcy w punkcie krwiodawstwa, przez punkt pobrań , laboratorium aż do miejsca konfekcjonowania i przetwarzania krwi na płytki oraz osocze. Wśród odznaczonych  największą ilością oddanej krwi mogą się poszczycić: Artur Ślęzak -55,4 l; Henryk Furdyna – 53,65 l i Krzysztof Ślęzak – 49 l.

            Po powrocie do Skopania odbyło się zebranie członków klubu HDK ,,Strażak", podczas którego krwiodawcy dyskutowali nad dalszym rozwojem klubu, propagowaniem ideii honorowego krwiodawstwa oraz sposobami zachęcenia młodych ludzi do zasilenia grona krwiodawców.

            Za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu do Rzeszowa oraz zebrania członków klubu wdzięczni krwiodawcy składają serdeczne podziękowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomani w Baranowie Sandomierskim oraz Staroście i Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Agata Dul
Osoba aktualizująca: Agata Dul
Data wytworzenia: 2019-09-02
Data publikacji: 2019-09-02
Data modyfikacji: 2019-09-04