Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Aktualności

Informacja dla rolników

04-07-2019

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Środowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął program priorytetowy pn.: "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie".

 

Dofinansowanie udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis (jest to forma wsparcia publicznego dla małych i średnich przedsiębiorców ), na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R). Beneficjentem końcowym Programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

 

Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha. Na podstawie badania odczynu gleby dla gleb o pH poniżej lub równemu 5,5 OSCh-R wyda opinię (zalecenie) nawozowe. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia będzie wynosić odpowiednio:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

 

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

 

Wypełnione formularze należy składać w terminie od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r. do Sekretariatu:

Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie, ul. Prof. L. Chmaja 3, 35-021 Rzeszów

 

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w regulaminie naboru wniosków oraz pod numerem telefonu: Biuro WFOŚiGW w Rzeszowie – 17 853 63 61 wew. 101.

bip
Podmiot publikujący: Gmina Baranów Sandomierski
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Michał Dolecki
Osoba aktualizująca: Michał Dolecki
Data wytworzenia: 2019-07-04
Data publikacji: 2019-07-04
Data modyfikacji: 2019-07-04