Oficjalna Strona Miasta i Gminy

Baranów Sandomierski

Dymitrów Duży

Sołtys
Waldemar Chwieja
 

Radny Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim
Waldemar Chwieja

 

RADA SOŁECKA – DYMITRÓW DUŻY 2015 - 2019

L.p.

Nazwisko i imie

Funkcja

1

Chwieja Waldemar

Sołtys

2

Kołek Magdalena

Członek

3

Leszkowicz Kazimierz

Członek

4

Nerka Mieczysław

Członek

5

Nowak Zdzisław

Członek

6

Motyka Jan

Członek

7

Młyniec Tomasz

Członek

8

Sudoł Agata

Członek

9

Sudoł Jan

Członek

10

Solarska Katarzyna

Członek

11

Szewc Teresa

Członek

12

Ślęzak Marian

Członek

 

STATUT SOŁECTWA DYMITRÓW DUŻY - Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XIV/ /19
Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 16października 2019 r.


Liczba mieszkańców
Stan na dzień 2017.12.31

 

Miejscowość

Mieszkańcy

 

Stali

Czasowi

Razem

Dymitrów Duży

399

1

400

Dymitrów Duży – miejscowość ta leży na prawym brzegu Wisły i delcie rzeki babulówki. Nazwa jej podobnie jak nazwa sąsiedniego Dymitrowa Małego wywodzi się z legendy. Głosiła ona że prawdopodobnie byli tu ostatni osadnicy zwani Dymitr Duży i Dymitr Mały, już tego rodu nikt nie pamięta. Już w tym okresie powstają pamiątki kultu religijnego i tak :na rozstajnych drogach wsi stoi stara drewniana kapliczka maryjna, wzniesiona przez Franciszka  Durdę  jeszcze przed „Wielką Wojną”- w roku  1906. Kapliczka jest drewniana, kryta blachą ,zamknięta, ma trzy boczne okna i wejście półkoliste. Dach ozdobiony wieżyczką w szczycie obraz Matki Boskiej Częstochowskiej Tuchowskiej i wyświęcona przez biskupa Walege. Zwana Mszalną, niejednokrotnie była odnawiana przez mieszkańców. Idąc drogą dawnego szlaku  drogowego na południe  od Baranowa do Dymitrowa Dużego napotykamy na krzyż figurkę wzniesioną w 1910 roku na parceli Wolaków  z  fundacji  Jana i Katarzyny Wolaków. Jest to krzyż figurka na uskokowym postumencie w kolorze białym z metalowym wizerunkiem Chrystusa zwanym przez mieszkańców Krzyżem Białym, nie opodal wzdłuż drogi stoi Krzyż Drewniany wzniesiony w 1964 roku w miejsce starego krzyża, stoi  na parceli Smykli i Wolaków.

Dymitrów Duży kończy się wśród szumiących sosnowych lasów, wąską droga dojeżdża się do trasy Tarnobrzeg –Mielec. Dymitrów Duży jest miejscowością  rozległą i w oddali od zwartej zabudowy Dymitrowa jest miejscowość zwana Morgi, gdzie na parceli Bojdy stoi figurka Matki boskiej, do której to mieszkańcy niewielkiej osady odprawiają nabożeństwa majowe. 


Przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie miejscowości:

Imię i nazwisko Opis prowadzonej działalności Dodatkowe info.
Marta Kamińska Praktyka pielęgniarek i położnych "KAMI-MED"
Marcin Łukasik Transport drogowy towarów  
Alicja Nowicka Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni "MOWER"
Norbert Smerdak Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek "MUSCLE CAR"
Paweł Łukasik Transport drogowy towarów  
Piotr Pluta Przedsiębiorstwo wielobranżowe  
Ewa Gumuła Sklep Spożywczo-Przemysłowy  
Jan Kopeć Stolarnia  
Kazimierz Leszkowicz Usługi transportowe nieregularny przewóz osób  
Karol Pluta Usługi transportowe  
Barbara Leszkowicz Usługi transportowe przewóz osób  
Piotr Motyka Transport drogowy towarów "ALFA-TRANS"